ŘÍJEN - MĚSÍC PRO ZDRAVÁ PRSA

ŘÍJEN -       MĚSÍC PRO ZDRAVÁ PRSA

Říjen je měsícem pro zdravá prsa. Vše, co potřebujete vědět o zdraví prsu a rekonstrukci prsu naleznete v následujícím textu.

Rakovina prsu je nejčastěji diagnostikovaným typem rakoviny u žen, která postihuje v průměru 1: 8 žen za celý život. Rekonstrukce prsu je posledním krokem na dlouhé, fyzicky i emocionálně vyčerpávající cestě a provádí ji odborníci na plastickou chirurgii ve spolupráci s onkologickými a chirurgickými týmy.

Dnes již existují nové chirurgické nástroje a 
techniky, které umožňují chirurgům podporovat pacientovy estetické a obrazové potřeby. Statistiky ukazují neustálé zvyšování postupů rekonstrukce prsu, o 29% více v roce 2018 ve srovnání s rokem 2000! V POLYTECH jsme se zavázali ke vzdělávání pacientů a s ohledem na říjnový měsíc povědomí o rakovině prsu, jsme vedli rozhovor s předními chirurgy ohledně zdraví prsu a rekonstrukce prsu.


1. Screeningové tetsy na zdraví prsu

Včasná detekce je klíčová - v posledních letech se vyskytuje méně fatálních případů rakoviny prsu, což je přičítáno snahám o včasnou detekci a lepší péči o pacienty. Doporučené screeningové testy se liší podle věku ženy a osobní zdravotní historie. Řiďte se pokyny vaší místní zdravotnické organizace a obecně provádějte alespoň mamografii nebo ultrazvukový screeningový test od 40. roku.
Plastičtí chirurgové obecně doporučují ženám s prsními implantáty, aby navštívili alespoň jednou ročně svého plastické chirurga nebo všeobecného lékaře.

 

2. Samovyšetření u žen s prsními implantáty

Chirurgové by měli poučit své pacienty s augmentací prsů o tom, jak rozlišit prsní tkáň a hrany implantátu, aby se cítili sebevědomě při vlastní prohlídce prsu.
 


3. Screeningové testy u žen s prsními implantáty

Jak již bylo zmíněno, včasná detekce je klíčová a jedním z nejčastějších screeningových testů u žen je mamografie. Pro mamografii s prsními implantáty existují zvláštní ohledy a radiologický technik musí být informován předem. Více zde >>
 

4. Rady pro pacienty s rekonstrukcí prsu

Rekonstrukce prsu je posledním krokem na dlouhé a vyčerpávající cestě k uzdravení. Hlavní rada pro pacienty s rekonstrukcí prsu je trpělivost, protože rekonstrukce prsu často vyžaduje více než jeden postup.


5. Dva způsoby rekonstrukce prsu

K rekonstrukci prsu existují dva hlavní chirurgické přístupy:
a) rekonstrukce prsu pomocí implantátů
b) autologní neboli laloková rekonstrukce pomocí transplantace tkáně z jiné části těla (jako je břicho, stehno, záda)
Oba přístupy lze kombinovat.
Váš lékař bude schopen doporučit nejlepší chirurgický přístup pro vaše specifické potřeby rekonstrukce.


6. Rozdíl mezi okamžitou a opožděnou rekonstrukcí

Rekonstrukce prsu může být provedena okamžitě po mastektomii (jedním postupem). Taková rekonstrukce se nazývá okamžitá rekonstrukce a obvykle se provádí v případech, kdy není třeba provádět další léčby (jako je chemoterapie nebo radioterapie).
V jiných případech může lékař upřednostnit odloženou rekonstrukci , která se provádí následně po dalších ošetření a po období zotavení podle doporučení lékařského týmu.


7. Výhody rekonstrukce prsu

Rekonstrukce prsu je volitelný postup a velmi osobní volba. Je to poslední krok na dlouhé cestě k opětovnému získání zdraví a pohody. Mezi výhody rekonstrukce prsu patří vyváženější vzhled prsu s oblečením a bez něj, znovunastolený tvar prsu, pozitivnější pocit pacienta ke svému tělu a zvýšená důvěra.


8. Jsou k rekonstrukci prsu doporučeny specifické implantáty?

Obecně jsou vybírány různé typy implantátů podle osobních preferencí, stavu a potřeb pacienta. Je důležité zvolit si plastického chirurga, který má zkušenosti s rekonstrukcí prsu a před samotným zákrokem konzultovat možné alternativy se svým chirurgem.